Get Adobe Flash player

Bonsai klub - o nás

logo bonsaiklub Haná

Jsme skupinka lidí – pěstitelů bonsají, kteří se dali dohromady, aby mohli pořádat výstavy, ukazovat svoje stromy jiným, vzájemně si předávat zkušenosti  a rozvíjet svůj koníček. Pěstování bonsají je to, co nás spojuje a co vedlo k založení našeho bonsajistického klubu. Z důvodů zcela praktických – místnost, kde se můžeme scházet, a pořádat různé akce - jsme součástí organizace zahrádkářského svazu v Prostějově.

V roce 1999 zorganizovala Milena Růžičková jako členka ČBA první výstavku v Prostějově, kde jsme se seznámili. Po všech možných peripetiích a díky každoročnímu pořádání výstav především její zásluhou jsme se ustavili od ledna 2010 jako klub. Pořádáme výstavy v rámci regionu, poradenské  dny a volné dílny pro veřejnost nebo jen členy klubu. 
Hlavní náplň činností: Pěstování a propagace bonsají jako svébytného umění, rozvoj bonsajistiky v regionu .
Stanovy: kromě zásad ČZS pouze toto:

  • každý člen klubu má právo přednášet svoje návrhy a připomínky, očekávat, že se  o nich bude slušně jednat. Stejně tak se bude chovat i k ostatním členům klubu,
  • může se zúčastňovat akcí pořádaných naším klubem pro členy klubu,
  • podílí se na pořádání výstav, připraví svoje exponáty tak, aby jeho i nás důstojně reprezentovaly.

Rádi přivítáme každého nového zájemce s chutí pracovat a podílet se aktivně na naší činnosti.

Pravidelné schůzky a jiné akce pořádáme v klubovně ČZS na Daliborce č. 3 v Prostějově.

Milena Růžičková, Jaroslav Servus